منظمة شعب الأندلس العالميةORGANIZACIÓN MUNDIAL DelPUEBLO De AL-ANDALUS
مرحبا بك في موطنك الافتراضي الأندلس، على قول المثل: "تفاءل بالخير تنله". نرجو أن تستفيد وتفيد في إطار أخوي هادف
http://smiles.a7bk-a.com/smile_albums/welcoms/11921929472176.gif

Nombres Moriegos de Al Andalus

اذهب الى الأسفل

Nombres Moriegos de Al Andalus

مُساهمة من طرف د. جمال بن عمار الأحمر في الأربعاء 03 يوليو 2013, 21:44

Nombres Moriegos de Al Andalus

**********
(Nombres Mudéjares y Moriscos)

Abdullah al Wahhab
Harith al Ashjai
Ahmad al Birzali
Hatim al Fazari
Hayyan al Abbas
Hisham al Bazzaz
Abbad al Tafir
Ibraheem al Baytar
Jabeer al Gafur
Jahhaf al Azdi
Ishaq al Bahrani
Isma'il al Bajjani
Idris al Baji
Jalaf al Bakri
Jalid al Batalyawsi
Jawwar al Dabbag
Lubb al Faradi
Mahbub al Fazari
Majlad al Gafiqi
Ridwan al Fihri
Rushd al Gasani
Sai'dun al Hadrami
Safwan al Hamdani
Sahl al Hariti
Sawwar al Hijari
Sayyid al Himsi
Shakir al Himyari
Shuraih al Hubab
Sirraj al Ilbirri
Sufyan al Jasur
Sumail al Jazraji
Tabit al Jilyani
Tahir al Jawlan
Razin al Judami
Asbag al Justani
Aishum al Kutami
Darras al Qurtubi
Faris al Sadafi
Fadl al Santirini
Farraj al Lajmi
Galib al Ma'afiri
Hamkam al Gharsiyya
Mansur al Tarabulusi
Marzug al Shafi'i
Mawhad al Shatibi
Maimun al Sinhaji
Miswar al Iyyadi
Aiman al Hafs
Mufarrij al Tujibi
Mufawwiz al Umawi
Muharib al Zuhri
Mujahid al Hakhlakh
Mundir al Khanil
Mutarrif al Gazul
Nusair al Zighi
Rashid al Zara
Tariq al Albuharas
Tasufin al Satin
Aslam al Tawd
Ubaid al Banjarnaji
Umar al Rawiya
Ulaim al Buhturi
Uthman al Faraq
Wasim al Kais
Yahyah al Antar
Ya'ish al Dabbi
Yazid al Akhtal
Ziyad al Farazdaq
Zuhair al Tufayi
Wadah al Juzzaf
Wasil al Balkh
Ziyadatallah al Bajja
Fath al Ballutti
Makki al Khushani
Malik al Tumurt
Muhammad al Sankhal
Ubaid Allah al Karwan
Musa ibn Murawiya
Hajjaj al Galafar
Amr al Kasilda
Najah al Hassar
Mahmud al Ghazal
Sbaih al Bakhtiyar
Balban al Ashraf
Ruzzik al Asqralani
Barmak al Badawi
Zang al Balj
Bashshar al Uqab
Wathiq al Basariri
Birsug al Shuyukh
Butrus al Sarraj
Yildirim al Dharr
Duraid al Busti
Ghazi al Biruni
Jibril al Daqiq
Jurdik al Fath
Khurdadhbih al Djahiz
Maudad al Ghabra
Mika'il al Futuh
Muqallad al Ghazali
Musaikah al Hallaj
Sunqur al Qays
Sadaqat al Qa'id
Tutush al Ward
Sayyar al Kumait
Qutuz al Mashtub
Muwas al Khidr
Luqman al Khaiyami
Kamil al Jurjani
Khalid al Jili
Khalil al Timdh
Jamal al Khawas
Sulaiman al Futuh
Yusuf al Afdad
Yasar al Bawwab

************

(Nombres del viejo Al Andalus)


Al Andalusiyya-Andalusia
Al Ishbilli-Sevilla
Al Mari-Almera
Al Mursi-Murcia
Al Balansi-Valencia
Al Jayyani-Jaen
Al Rundi-Ronda
Al Qurtuba-Cordoba
Al Gharnatah-Granada
Al Mayurqi-Mallorca
Al Talamanki-Talamanca
Al Tulaituli-Toledo
Al Dani-Dania
Al Qasr-Alqazar
Al Ma'idah-Almeida
Al Qariyah-Alqueria
Al Mirayah-Almeria
Al Bajara-Alpujarras
Al Buhairah-Albufea
Al Jazirah al Khudraa-Algeciras
Al Rasif-Arrecife
Al 'Arif-Alarifes
Al Zulaij-Azulejeria
Al Furjah-Alfarjes
Al Malaqah-Malaga
Qalat al Ayyub-Calatayud
Al Qadis-Cadiz
Wadi al Hajarah-Guadalajara
Al Khwarizmi-Guarismo
Taraf al Ghar-Trafalgar
Al Ta'ifah-Taifa(Nombres Moriscos o Mudéjares del Árabe)


(A)
Almeida-Al Ma'idah
Almeria-Al Mirayah
Abundis-Al Bundi
Albuhares-Al Buhari
Alfara-Al Faar
Acevedo-Al Zabaid
Alfonseca-Al Funsuq
Aldamar-Al Daam
Amaro-Al Umar
Arriaga-Al Raajah
Arocha-Al Ruj
Alvarez-Al Baari
Abeyta-Al Bayt
Aguilar-Al Kabil
Aguinaga-Al Kabinaya
Aguirre-Al Qeer
Alcazar-Al Qasr
Almanza-Al Mansiya
Almansur-Al Mansur
Alonzo-Al Uns
Alvarado-Al Barad
Alvarenga-Al Baranja
Alvira-Al Biyara
Amador-Al Ma'ad
Amaya-Al Maya
Araiz-Al Ra'is
Andrade-Al Addra
Anzaldua-Al Sa'id
Aranda-Al Randi
Arena-Al Ramal
Argondizza-Al Ghundiyya
Arrendondo-Al Ra'adun
Arroyo-Al Ruh
Arzate-Al Za'idah
Avalos-Al Baal
Ayala-Al Yaal
Azar-Al 'Asar
Ascona-Al Kuni
(B)
Balderas-Al Baldarah
Balderrama-Al Baldarram
Banegas-Al Banajah
Baquera-Al Baqara
Barcenas-Al Barzanah
Barrios-Al Baari
Basurco-Al Basurq
Beltran-Al Baltri
Benavides-Al Banawid
Benitez-Al Ba'anid
Bernal-Al Barnal
Berrones-Al Barrun
Borrego-Al Burraj
Briceno-Al Birizin
Bustus-Al Bustus
Bustamente-Al Bustam
Borilla-Al Burral
Balboa-Al Balban
Belzar-Al Bassir
Barboza-Al Barbus
(C)
Carroza-Al Karrus
Chavez-Al Shaabi
Carmona-Al Qarmuna
Cortez-Al Qurt
Correa-Al Qurraiya
Castro-Al Qist
Cordero-Al Qurdair
Cabla-Al Ka'aba
Cabrera-Al Kabrair
Caldera-Al Qaldair
Calderon-Al Qaldarun
Calero-Al Qalar
Calzada-Al Qasada
Cameron-Al Qamar
Cano-Al Kaani
Corales-Al Qaraal
Carbajal-Al Qarbah
Cardonas-Al Qardunah
Carranco-Al Qarranki
Carranza-Al Qarranziiya
Carrizales-Al Qarees
Carvana-Al Qawan
Casteneda-Al Qasta'id
Caudillo-Al Qawdi
Cavazos-Al Qabas
Celaya-Al Salaya
Cedra-Al Sidr
Cerda-Al Sa'ir
Chagolla-Al Shaghuya
Chapa-Al Shabah
Chaparral-Al Shabaar
Chavarria-Al Shabaari
Colorado-Qul al Raadi
Comal-Al Qumail
Cuellar-Al Qila
Cuevas-Al Qalbas
Cordoba-Al Qurtuba
(D)
Dartez-Al Dardiz
Duran-Al Dur
Diaz-Al Diyya
(E)
Echavarria-Al Shabaari
Elizondo-Al Izunt
Esquivel-Al Kaabal
Escobar-Al Asqub
Esparza-Al Asbarseeya
Espinoza-Al Banuzah
Escamilla-Al Askami
(F)
Ferraz-Al Farras
Figueroa-Al Faqeerun
Fuentes-Al Funti
Ferrara-Al Faar
(G)
Gaitan-Al Qait
Galan-Al Qaal
Galaviz-Al Qalabis
Gamboa-Al Ghaban
Gamez-Al Qamis
Garza-Al Gharzah
Gonzales-Al Ghunzah
Garibay-Al Gharib
Guajado-Al Wahad
Guanajuanto-Wa al Haad
Guevara-Al Qabar
Guzal-Al Ghuzal
Guzman-Al Quzman
Gama-Al Ghaima
Galvan-Al Qalb
(H)
Hidalgo-Al Hadaaj
Hinojoso-Al Inuz
Hurtado-Al Urdaidh
Huerta-Al Ward
Herrera-Al Raari
(i)
Ibarra-Al Baarah
Ibanez-Al Banyah
(J)
Jairo-Al Jair
Jaramillo-Al Haraam
Jigris-Al Zegris
Juarez-Al Warith
(L)
Lara-Al Arah
Lesdesmo-Al Idiz
Leija-Al Laila
Lerma-Al Raam
Longoria-Al Unkuriiya
Lozano-Al Uz
Lobaton-Al Ubbatun
Lopez-Al Lubb
(M)
Macedo-Al Masjid
Machedo-Al Majid
Macias-Al Maasi
Madera-Al Madaira
Magallan-Al Maqa
Maldonado-Al Mai'dun
Malacara-Al Malaqar
Mancha-Al Maan
Mares-Al Maari
Marquez-Al Markaz
Martin-Al Maarti
Mata-Al Mawt
Medina-Al Madina
Medrano-Al Madr
Meijia-Al Mahheeya
Melo-Al 'Amaal
Mendez-Al Mandil
Mendoza-Al Mandi
Miranda-Al Maradah
Mireles-Al Mirali
Mojica-Al Muhiq
Moldovan-Al Muddabah
Montoya-Al Munduya
Morales-Al Murali
Moya-Al Muya
Musquez-Al Muskiz
Martinez-Al Mardan
Molina-Al Mulinah
Munoz-Al Munis
(N)
Nava-Al Naabah
Neira-Al Naira
Navarro-Al Nabaar
Nevarez-Al Nabar
Nunez-Al Nun
(O)
Ojeda-Al Uhaid
Ortega-Al Urtaj
Ortiz-Al Ursz
Ozuna-Al Uzunt
(P)
Padilla-Al Baadi
Palomarez-Al Balumar
Parra-Al Baar
Pena-Al Baaneeya
Ponce-Al Bunj
Puentes-Al Bunti
Pedraza-Al Badrassa
Pineda-Al Banadah
Padron-Al Badr
(R)
Ramirez-Al Wamir
Ramos-Al Raam
Reguira-Al Raqi
Renteria-Al Rantarri
Resendez-Al Razandi
Rivas-Al Riba
Riverra-Al Rabarrah
Rocha-Al Ruh
Romero-Al Rum
Ruiz-Al Ra'is
(S)
Saenz-Al Sa'unt
Salas-Al Zali
Salcido-Al Zaldan
Saldivar-Al Zaldit
Salinas-Al Zalin
Sanchez-Al Zanhkul
Sandoval-Al Zandub
Saucedo-Al Zawti
Suarez-Al Za'eer
Segovia-Al Saqubi
Selvera-Al Zakira
Sierra-Al Zakira
Silva-Al Silb
Solis-Al Suli
Soria-Al Sureeya
Sosa-Al Sus
Soto-Al Zut
(T)
Tovar-Al Tubb
Tello-Al Taal
Tamayo-Al Tamail
Toledo-Tulaituli
Tapia-Al Taabi
Telez-Al Taal
Tijerena-Al Taharin
Trujillo-Al Turyiluh
(U)
Urrutia-Al Urrut
Urvina-Al Urb
Uvalde-Al Ubaidh
(V)
Villegas-Al Bayajah
Varez-Al Baari
Vargo-Al Barj
Vargas-Al Barq
Valadez-Al Balad
Vasquez-Al Basqi
Vierra-Al Biyara
Valladares-Al Bayadari
Valenzuela-Al Balanzi
(Z)
Zapata-Al Zabaidah
Zarate-Al Zaraid
Zavala-Al Zabal
Zamora-Al Zamur
Zagorez-Al Zaghri
Zuniga-Al Zuniki

http://www.angelfire/darkside/franco/note.html
avatar
د. جمال بن عمار الأحمر
رئيس منظمة الشعب الأندلسي العالمية
رئيس منظمة الشعب الأندلسي العالمية

الجنس : ذكر
العمر : 57
تاريخ الميلاد : 22/02/1960
تاريخ التسجيل : 02/05/2009
عدد المساهمات : 2920
نقاط الشكر على الجدية الأندلسية : 3
نشاطه في منظمة ش الأندلسي ع : 4859
العمل/الترفيه : أستاذ جامعي. مؤسس في حركة إسلامية قوية في نهاية السبعينيات. وسياسي قديم. ومرشح برلماني سابق

http://www.andalus-woap.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى